Vitajte cyklisti - certifikácia turistických služieb

Sledujte nás na Facebooku a nič vám neujde: www.facebook.com/vitajtecyklisti
A sme aj na Twitteri - @Vitajtecyklisti
Slovensko


mapa


Hľadaj zariadenie

Aké sú výhody certifikácie?

1. Propagácia vášho zariadenia doma aj v zahraničí.


Certifikované zariadenie je zaradené do internetovej databázy Vitajte cyklisti! Táto databáza je prístupná širokej verejnosti na stránke www.vitajtecyklisti.sk, ktorú využívajú najmä:

  • individuálni cyklisti a cykloturisti, ktorí sa chystajú jazdiť vo vašom regióne (dovolenka, výlet a pod.) a hľadajú miesta na ubytovanie, stravovanie a návštevu;
  • cyklistické kluby a združenia, ktoré pripravujú pre svojich členov cyklotúry, výlety a budujú cyklistické trasy;
  • cestovné kancelárie, ktoré ponúkajú služby pre domácich a zahraničných cykloturistov;
  • vydavatelia cestovných katalógov;
  • vydavatelia papierových aj internetových máp;
  • odbory cestovného ruchu na miestnej, regionálnej a celoštátne úrovni, ktorí pripravujú propagačné materiály o vašom regióne.

Zároveň sú certifikované zariadenia zobrazované na anglickej stránke www.cyclistswelcome.com, ktorú využívajú zahraniční cyklonávštevníci Slovenska. 


Certifikované zariadenia sú zobrazované aj na najpopulárnejšej cykloturistickej mape v Česku a Slovensku, Cykloatlas (vrstva "Cyklisté vítáni"), ktorá je intenzívne využívaná českými a slovenskými cykloturistami pri plánovaní, archivovaní a zdieľaní cyklistických túr a výletov. (Zobrazovanie na Cykloatlase je momentálne z dôvodu koronakrízy vypnuté) 


Nadácia Ekopolis a tím jej pracovníkov Vitajte cyklisti! okrem toho:

  • priamo rokuje s vyššie uvedenými subjektami, upozorňuje ich na certifikované zariadenia a presadzuje ich propagáciu; zariadenia, certifikované Vitajte cyklisti! sa osobitne znázorňujú a/alebo zvýrazňujú na mapách, v sprievodcoch, v katalógoch a pod.
  • navštevovuje a/alebo sa zúčastňuje výstavy, veľtrhy a workshopy a pod. s cieľom propagovania značky Vitajte, cyklisti!
  • robí on-line marketing stránky www.vitajtecyklisti.sk a www.cyclistswelcome.com na internete (bannery, reklamné odkazy, kontextová reklama a pod.)
  • propaguje certifikačnú schému medzi cyklistickou verejnosťou, aby sme zvýšili spontánnu známosť jej značky a záujem o certifikované zariadenia.

2. Právo používať logo Vitajte cyklisti na propagačných materiáloch.


Na svoje propagačné materiály a na internetové stránky môžete umiestniť logo smejúceho sa bicykla Vitajte cyklisti!, takže je hneď zrejmé, že vaše zariadenie je pripravené na cyklistov a cykloturistov. Využite to vo svojom marketingu! 


3. Označenie vášho zariadenia logom Vitajte cyklisti!


Každé certifikované zariadenie má vývesný štít s logom smejúceho sa bicykla Vitajte cyklisti! Toto logo, umiestnené na priečelí budovy, na bráne a pod., upúta okolo idúcich cyklistov a cykloturistov. Vývesný štít Certifikované zariadenia môže obdržať aj viac vývesných štítov, ktoré môže umiestniť na svoje pútače pri cestách, na cyklotrasy a pod.


4. Poradenstvo o službách pre cyklistov


Priamo v procese certifikácie, ako aj počas celého roka môžete s nami konzultovať zlepšovanie vašich služieb pre cyklistov a cykloturistov, vaše nápady, návrhy, pochybnosti a pod. Obráťte sa na nás, baví nás radiť vám a hľadať najlepšie riešenia (a to aj keď poradenstvo neskončí certifikáciou - ide nám o cykloturistov, nie o peniaze). 


5. Spolupráca s Nadáciou Ekopolis


Certifikované zariadenia majú v prípade záujmu možnosť zapojiť sa do spolupráce s Nadáciou Ekopolis pri zlepšovaní podmienok pre cyklistickú dopravu a cykloturizmus, ako napríklad pri plánovaní a budovaní cyklotrás a greenways, propagácii cyklistiky, lobovaní a pod. a tým postupne zväčšovať trh a cieľovú skupinu cykloturistov - svojich klientov. Nadácia a jej zahraniční partneri pritom uprednostňujúť certifikované zariadenia pri svojich akciách (semináre, workshopy, stretnutia, študijné cesty a pod.).