Vitajte cyklisti - certifikácia turistických služieb

Sledujte nás na Facebooku a nič vám neujde: www.facebook.com/vitajtecyklisti
A sme aj na Twitteri - @Vitajtecyklisti
Slovensko


mapa


Hľadaj zariadenie

Ako sa certifikovať?


Ak máte záujem o certifikáciu vášho zariadenia, postupujte nasledovne:


1. Preštudujte si kritériá pre vaše zariadenie a premyslite si, ako ich viete splniť. Ak niektoré kritérium nespĺňate, náš hodnotiteľ vám poradí, ako ho naplniť.


2. Vyhľadajte hodnotiteľa, ktorý pôsobí vo vašom regióne a dajte mu vedieť (e-mailom alebo telefonicky), že máte záujem o certifikáciu,

alebo oslovte programového manažéra (email alebo 0905 240137), aby určil, ktorý hodnotiteľ bude certifikovať vaše zariadenie, resp, či je možno samocertifikácia. 


3a. Autorizovaný hodnotiteľ si s vami dohodne návštevu, vysvetlí vám všetko potrebné, posúdi, ako vaše zariadenie spĺňate kritériá a ak treba, poradí kroky, nevyhnutné pre ich splnenie.
alebo
3b. Prograkový manažér s Vami emailom alebo telefonicky dohodne a vysvetlí samocertifikáciu. 

5. Keď budete spĺňať kritériá, akreditovaný hodnotiteľ vykoná certifikáciu alebo splnenie podmienok nahlásite programovému manažérovi, uzavrieme s vami zmluvu o certifikácii a vložíme vaše zariadenie do systému.

6. Nadácia Ekopolis vám (prostredníctvom združenia Jantárová cesta) pošle  faktúru, po jej uhradení bude vaše zariadenie zaradené do internetovej databázy, bude vám odovzdané označenie (vývesný štít s logom Vitajte cyklisti!), certifikát a ďalšie náležitosti.


Po certifikovaní je zariadenie povinné dodržiavať niekoľko záväzkov:

- trvalé a celoročné plnenie kritérií certifikácie;
- označenie zariadenia vývesným štítom s logom Vitajte cyklisti!
- umiestnenie certifikátu na viditeľné miesto;
- poskytnutie požadovaných informácií o zariadení pre uverejnenie v internetovej databáze;
- umožnenie kontroly plnenia kritérií certifikácie formou neohlásených aj periodických ročných kontrol akreditovaným hodnotiteľom;
- platenie poplatkov za výročnú certifikáciu.

Cena za certifikáciu:


Náklady Nadácie Ekopolis na jednu certifikáciu sú približne 135 EUR, avšak Nadácia Ekopolis tento program dotuje  a tak aj v roku 2017  je cena za certifikáciu  67 EUR za 12 mesiacov. 


V cene je certifikácia, zapožičanie vývesného štítu a certifikátu  (pre umiestnenie na stene a pod.) a ďalší drobný materiál. 


V regiónoch, kde nepôsobí žiadny hodnotiteľ, môže byť cena navýšená o vopred dohodnutné cestovné náklady.


V prípade akýchkoľvek otázok sa nás môžete spýtať mailom alebo na mobile 0905 240137.

Partneri projektu

Stichting Doen

Toyota

Allianz