Informačný/rezervačný servis ubytovania v zariadeniach, poskytujúcich služby pre cyklistov

INFOSEN Informačná kancelária mesta Senica
Turistická informačná kancelária sa nachádza v budove Domu kultúry a poskytuje turistické informácie z regiónu Senica.