Informácie pre cykloturistov

Cieľom certifikácie turistických služieb Vitajte, cyklisti! je úprava čo najviac turistických zariadení a cieľov pre potreby cyklistov a tým podpora bicyklovania a cykloturistiky na Slovensku. Pre bežného cyklistu a cykloturistu to znamená stále sa zväčšujúci počet ubytovacích a stravovacích zariadení a turistických cieľov, kde nájde základné podmienky pre bezpečnú a bezproblémovú návštevu s bicyklom a prípadne aj s batožinou.

Čo to znamená v praxi?
Snáď najdôležitejšou vecou pri návšteve certifikovaného zariadenia je to, že si máte kde odložiť bicykel bez rizika poškodenia či krádeže. V závislosti od kategórie zariadenia a od priestorových možností môže ísť o samostatné zamykateľné miestnosti, zamykateľné boxy, vyhradené priestory na recepcii a pod. a keď už nič iné, tak ide aspoň o miesto, kde je možné bicykel primknúť vlastným zámkom a je pod vašim dohľadom, vidíte naňho.

V certifikovaných zariadeniach ďalej nájdete (v závislosti od kategórie) aj potrebné maličkosti, ako napríklad sadu náradia na drobné opravy, možnosť umytia bicykla, pranie a sušenie výstroja, obedové balíčky a mnohé ďalšie.


Zariadenia sú rozdelené do štyroch skupín:

I. Ubytovacie zariadenia
poskytujú ubytovanie za úhradu (hotel, penzión, chatu, hostel, ubytovanie na súkromí, botel, motel, turistickú ubytovňu a i.). Kemping je samostatnou kategóriou (pozri nižšie).
Zoznam kritérií

II. Stravovacie zariadenia
poskytujú teplú stravu za úhradu a je verejne prístupné. Ide najmä o reštaurácie rôzneho druhu. Kaviarne, hostince, cukrárne a pod. nepatria do tejto kategórie, ak neposkytujú teplú stravu. Ak ubytovacie zariadenie ponúka stravu iba ubytovaným hosťom (napríklad večere), tak nepatrí do tejto kategórie
Zoznam kritérií

III. Turistické ciele a služby
Turistický cieľ je umelý alebo prirodzený objekt, súbor objektov alebo územie, ktoré môžu návštevníci navštíviť. Ide napríklad o hrad, kaštieľ, múzeum, jaskyňa, kúpalisko, návštevnícke centrum národného parku a pod.
Turistická služba slúži výhradne návštevníkom danej lokality, napríklad informačné centrum, požičovne bicyklov a pod. Nepatria sem cykloobchody a cykloservisy, bežné obchody, banky a pod.
Zoznam kritérií

IV. Kempingy
sú ubytovacie zariadenie, ktoré poskytujú návštevníkom prenocovanie v ich vlastných alebo prenajatých stanoch.
Zoznam kritérií


Čo môžete v certifikovanom zariadení očakávať:
(Kompletný zoznam kritérií, v závislosti na kategórii zariadenia)

I. Ubytovacie zariadenia
1.            Bezpečné uskladnenie bicyklov
2.            Možnosť ubytovania na jednu noc.
3.            Ponuka raňajok alebo vybavenie pre ich prípravu
4.            Poskytnutie základného náradia na jednoduché opravy bicykla.
5.            Možnosť vyprania a usušenia oblečenia a výstroje.
6.            Možnosť umytia bicykla a základné vybavenie pre umytie bicykla.
7.            Lekárnička.
8.            Poskytnutie základných cykloturistických informácií

… a k tomu ďalšie 3 z nasledovných:

9.            Zabezpečenie dopravy batožiny
10.          Možnosť kúpy obedových balíčkov.
11.          Možnosť požičania kvalitných bicyklov alebo jeho sprostredkovanie.
12.          Poskytnutie alebo predaj základných náhradných dielov na bicykle.
13.          Predaj cykloturistických a turistických máp okolia.
14.          Zoznam a opis odporúčaných jednodňových cyklistických výletov do okolia.
15.          Bezdrôtové pripojenie na internet na izbách
16.          Poskytnutie cyklosprievodcu alebo konzultácií
17.          Pohodlné nabíjanie elektrických bicyklov


II. Stravovacie zariadenia

1.            Kvalitné miesto na odkladanie bicyklov aj s batožinou
2.            Možnosť naplnenia fľašky vodou
3.            Poskytnutie základného náradia na jednoduché opravy bicykla.
4.            Lekárnička.
5.            Poskytnutie základných cykloturistických informácií

… a k tomu ďalšie 3 z nasledovných:

6.            Možnosť kúpy obedových balíčkov
7.            Špeciálna ponuka pre cyklistov
8.            Možnosť sušenia oblečenia a výstroje.
9.            Možnosť umytia bicykla a základné vybavenie pre umytie bicykla.
10.          Poskytnutie alebo predaj základných náhradných dielov na bicykle.
11.          Predaj cykloturistických a turistických máp okolia.
12.          Zoznam a opis odporúčaných jednodňových cyklistických výletov do okolia.
13.          Bezdrôtové pripojenie na internet
14.          Pohodlné nabíjanie elektrických bicyklov


III. Turistické ciele a služby

1.            Kvalitné miesto na odkladanie bicyklov a batožiny
2.            Poskytnutie základného náradia na jednoduché opravy bicykla.
3.            Lekárnička.
4.            Informačný panel Vitajte cyklisti! s aktualitami a informáciami o službách pre cyklistov.

… a k tomu ďalšie 3 z nasledovných:

5.            Možnosť umytia bicykla a základné vybavenie pre umytie bicykla.
6.            Poskytnutie alebo predaj základných náhradných dielov na bicykle.
7.            Predaj cykloturistických a turistických máp okolia.
8.            Zoznam a opis odporúčaných jednodňových cyklistických výletov do okolia.
9.            Zoznam ubytovacích možností v regióne, vhodných pre cykloturistov
10.          Rezervačný servis v ubytovacích zariadeniach, vhodných pre cykloturistov
11.          Poskytnutie cyklosprievodcu alebo konzultácií
12.         Bezdrôtové pripojenie na internet
13.         Pohodlné nabíjanie elektrických bicyklov


IV. Kempingy

1.            Bezplatné bezpečné parkovanie bicyklov blízko stanov
2.            Vyhradená zóna pre stany bez áut
3.            Možnosť ubytovania na jednu noc
4.            Možnosť sušenia oblečenia a výstroje.
5.            Ponuka raňajok alebo vybavenie pre ich prípravu a možnosť nákupu potravín
6.            Poskytnutie základného náradia na jednoduché opravy bicykla.
7.            Lekárnička
8.            Poskytnutie základných cykloturistických informácií

… a k tomu ďalšie 3 z nasledovných:

9.            Zabezpečenie dopravy batožiny pre cyklistov
10.          Možnosť sedenia pri stoloch v stanovej zóne
11           Možnosť varenia si stravy na zariadeniach kempingu.
12.          Možnosť kúpy najnutnejších potravín.
13.          Možnosť umytia bicykla a základné vybavenie pre umytie bicykla.
14.          Možnosť prenájmu stanov, chatiek, bungalovov a pod.
15.          Poskytnutie alebo predaj základných náhradných dielov na bicykle.
16.          Predaj cykloturistických a turistických máp okolia.
17.          Zoznam a opis odporúčaných jednodňových cyklistických výletov do okolia.
18.          Bezdrôtové pripojenie na internet
19.          Poskytnutie cyklosprievodcu alebo konzultácií
20.          Pohodlné nabíjanie elektrických bicyklov