Informácie pre zariadenia

Na tejto stránke sa dozviete všetko o certifikácii vášho turistického zaradenia Vitajte, cyklisti!

I. Aké sú výhody certifikácie

II. Kritériá certifikácie

III. Ako sa certifikovať


I. Aké sú vyhody certifikácie?

1. Certifikované zariadenie je zaradené do internetovej databázy Vitajte cyklisti! Táto databáza je prístupná širokej verejnosti na stránke www.vitajtecyklisti.sk, ktorú využívajú najmä:

  • individuálni cyklisti a cykloturisti, ktorí sa chystajú jazdiť vo vašom regióne (dovolenka, výlet a pod.) a hľadajú miesta na ubytovanie, stravovanie a návštevu;
  • cyklistické kluby a združenia, ktoré pripravujú pre svojich členov cyklotúry, výlety a budujú cyklistické trasy;
  • cestovné kancelárie, ktoré ponúkajú služby pre domácich a zahraničných cykloturistov;
  • vydavatelia cestovných katalógov;
  • vydavatelia papierových aj internetových máp;
  • destinačné organizácie a organizácie cestovného ruchu (KOCR, OOCR);

Certifikáciu zároveň proaktívne propagujeme medzi vyššie uvedenými subjektami, robíme jej on-line marketing, zvyšujeme spontánnu znalosť značky. Marketing cielime aj na zahraničné trhy, najmä v Českej republike, kde sme partnerom certifikácie www.cyklistevitani.cz.

2. Právo používať logo Vitajte, cyklisti!
Na svoje stránky, propagačné materiály, budovu a pod. môžete umiestniť známe logo smejúceho sa bicykla, čím dávate svojim klientom na bicykli vedieť vopred, že ste na nich pripravení.

3. Poradenstvo o službách pre cyklistov a cykloturistov
Už v procese certifikácie a aj priebežne potom môžete s nami konzultovať zlepšovanie vašich služieb pre cyklistov a cykloturistov, vaše nápady, návrhy, pochybnosti a pod. Obráťte sa na nás, baví nás radiť vám a hľadať najlepšie riešenia (a to aj keď poradenstvo neskončí certifikáciou – ide nám o cykloturistov, nie o peniaze). 

Priebežne pripravujeme ďalšie benefity, napríklad spojenie s certifikačnými schémami v Čechách, Rakúsku, Maďarsku, Poľsku a Rumunsku a teda zväčšenie dosahu vašej certifikácie, prepojenie s online rezervačnými službami a i.

Návrat na začiatok


II. Kritériá certifikácie

Pre podrobné vysvetlenie kritérií si od nás vyžiadajte certifikačné manuály.

Zariadenia sú rozdelené do štyroch skupín, vyberte, do ktorej patríte:

1. Ubytovacie zariadenia
poskytujú ubytovanie za úhradu (hotel, penzión, chatu, hostel, ubytovanie na súkromí, botel, motel, turistickú ubytovňu a i.). Kemping je samostatnou kategóriou (pozri nižšie).
Zoznam kritérií

2. Stravovacie zariadenia
poskytujú teplú stravu za úhradu a je verejne prístupné. Ide najmä o reštaurácie rôzneho druhu. Kaviarne, hostince, cukrárne a pod. nepatria do tejto kategórie, ak neposkytujú teplú stravu. Ak ubytovacie zariadenie ponúka stravu iba ubytovaným hosťom (napríklad večere), tak nepatrí do tejto kategórie
Zoznam kritérií

V prípade, že ste aj ubytovacie aj stravovacie zariadenie, certifikácia ubytovacej časti je povinná a stravovacej časti je dobrovoľná, v rámci toho istého poplatku a s dvojnásobným záznamom v databáze.

3. Turistické ciele a služby
Turistický cieľ je umelý alebo prirodzený objekt, súbor objektov alebo územie, ktoré môžu návštevníci navštíviť. Ide napríklad o hrad, kaštieľ, múzeum, jaskyňa, kúpalisko, návštevnícke centrum národného parku a pod.
Turistická služba slúži výhradne návštevníkom danej lokality, napríklad informačné centrum, požičovne bicyklov a pod. Nepatria sem cykloobchody a cykloservisy, bežné obchody, banky a pod.
Zoznam kritérií

4. Kempingy
sú ubytovacie zariadenie, ktoré poskytujú návštevníkom prenocovanie v ich vlastných alebo prenajatých stanoch.
Zoznam kritérií

Návrat na začiatok


1. Ubytovacie zariadenia

Povinné kritériá:
1.            Bezpečné uskladnenie bicyklov
2.            Možnosť ubytovania na jednu noc.
3.            Ponuka raňajok alebo vybavenie pre ich prípravu
4.            Poskytnutie základného náradia na jednoduché opravy bicykla.
5.            Možnosť vyprania a usušenia oblečenia a výstroje.
6.            Možnosť umytia bicykla a základné vybavenie pre umytie bicykla.
7.            Lekárnička.
8.            Poskytnutie základných cykloturistických informácií

Doplnkové kritéria (najmenej 3 z nich sú povinné):
9.            Zabezpečenie dopravy batožiny
10.          Možnosť kúpy obedových balíčkov.
11.          Možnosť požičania kvalitných bicyklov alebo jeho sprostredkovanie.
12.          Poskytnutie alebo predaj základných náhradných dielov na bicykle.
13.          Predaj cykloturistických a turistických máp okolia.
14.          Zoznam a opis odporúčaných jednodňových cyklistických výletov do okolia.
15.          Bezdrôtové pripojenie na internet na izbách
16.          Poskytnutie cyklosprievodcu alebo konzultácií
17.          Pohodlné nabíjanie elektrických bicyklov

Návrat na začiatok


2. Stravovacie zariadenia

Povinné kritériá:
1.            Kvalitné miesto na odkladanie bicyklov aj s batožinou
2.            Možnosť naplnenia fľašky vodou
3.            Poskytnutie základného náradia na jednoduché opravy bicykla.
4.            Lekárnička.
5.            Poskytnutie základných cykloturistických informácií

Doplnkové kritéria (najmenej 3 z nich sú povinné):
6.            Možnosť kúpy obedových balíčkov
7.            Špeciálna ponuka pre cyklistov
8.            Možnosť sušenia oblečenia a výstroje.
9.            Možnosť umytia bicykla a základné vybavenie pre umytie bicykla.
10.          Poskytnutie alebo predaj základných náhradných dielov na bicykle.
11.          Predaj cykloturistických a turistických máp okolia.
12.          Zoznam a opis odporúčaných jednodňových cyklistických výletov do okolia.
13.          Bezdrôtové pripojenie na internet
14.          Pohodlné nabíjanie elektrických bicyklov

Návrat na začiatok


3. Turistické ciele a služby

Povinné kritériá:
1.           Kvalitné miesto na odkladanie bicyklov a batožiny
2.           Poskytnutie základného náradia na jednoduché opravy bicykla.
3.           Lekárnička.
4.           Informačný panel Vitajte cyklisti! s aktualitami a informáciami o službách pre cyklistov.

Doplnkové kritéria (najmenej 3 z nich sú povinné):
5.           Možnosť umytia bicykla a základné vybavenie pre umytie bicykla.
6.           Poskytnutie alebo predaj základných náhradných dielov na bicykle.
7.           Predaj cykloturistických a turistických máp okolia.
8.           Zoznam a opis odporúčaných jednodňových cyklistických výletov do okolia.
9.           Zoznam ubytovacích možností v regióne, vhodných pre cykloturistov
10.         Rezervačný servis v ubytovacích zariadeniach, vhodných pre cykloturistov
11.         Poskytnutie cyklosprievodcu alebo konzultácií
12.         Bezdrôtové pripojenie na internet
13.         Pohodlné nabíjanie elektrických bicyklov

Návrat na začiatok


4. Kempingy

Povinné kritériá:
1.            Bezplatné bezpečné parkovanie bicyklov blízko stanov
2.            Vyhradená zóna pre stany bez áut
3.            Možnosť ubytovania na jednu noc
4.            Možnosť sušenia oblečenia a výstroje.
5.            Ponuka raňajok alebo vybavenie pre ich prípravu a možnosť nákupu potravín
6.            Poskytnutie základného náradia na jednoduché opravy bicykla.
7.            Lekárnička
8.            Poskytnutie základných cykloturistických informácií

Doplnkové kritéria (najmenej 3 z nich sú povinné):
9.            Zabezpečenie dopravy batožiny pre cyklistov
10.          Možnosť sedenia pri stoloch v stanovej zóne
11           Možnosť varenia si stravy na zariadeniach kempingu.
12.          Možnosť kúpy najnutnejších potravín.
13.          Možnosť umytia bicykla a základné vybavenie pre umytie bicykla.
14.          Možnosť prenájmu stanov, chatiek, bungalovov a pod.
15.          Poskytnutie alebo predaj základných náhradných dielov na bicykle.
16.          Predaj cykloturistických a turistických máp okolia.
17.          Zoznam a opis odporúčaných jednodňových cyklistických výletov do okolia.
18.          Bezdrôtové pripojenie na internet
19.          Poskytnutie cyklosprievodcu alebo konzultácií
20.          Pohodlné nabíjanie elektrických bicyklov

Návrat na začiatok


III. Ako sa certifikovať?

Certifikácia je založená na dôvere, kontrola splnenia kritérií sa koná následne po certifikácii, príležitostne podľa možností.

Postup je jednoduchý:
1. Spojte sa s nami, poradíme a dohodneme postup, pošleme vám Manuál certifikácie.
2. Splňte kritériá pre vaše zariadenie a pošlite nám certifikačný protokol.
3. Zaradíme vás do databázy a na stránku a dokončíme administratívne záležitosti.

Štandardný poplatok za certifikáciu je 80 € na 12 mesiacov (fakturácia, nie sme platcom DPH).
Vďaka podpore Nadácie Ekopolis je v roku 2023 poplatok za certifikáciu 35 € na 12 mesiacov.


Po certifikácii od nás dostanete zmluvné povolenie na používanie loga Vitajte, cyklisti!, ako aj hlavičku nástenky a nálepky (na dvere, na toolboxy, na zakladače a pod.).

V obmedzenej miere ponúkame aj zapožičanie vývesného štítu Vitajte, cyklisti!, ktorý môžete umiestniť na vaše zaradenie alebo v jeho blízkosti (jednorazový poplatok 25 €).

Nezabudnite, že pre plné využívanie benefitov certifikácie nestačí iba splnenie kritérií, ale aj zviditeľnenie certifikácie na vašej stránke, aby sa vaši návštevníci s bicyklom priamo od vás dozvedeli, že ste na nich pripravení. Môže ísť o umiestnenie loga, zriadenie podstránky o certifikácii a o cykloturistke v regióne všeobecne, ale tiež uvedenie certifikácie v pätičke/podpise e-mailov a pod.

Kontakt pre certifikáciu:
Ján Roháč 0905 240137 rohac@ekopolis.sk

Návrat na začiatok