O certifikácii

Cieľom certifikácie Vitajte, cyklisti! je sieť turistických zariadení a služieb, ktoré sú prispôsobené potrebám cykloturistov a tým podporujú cykloturistiku na Slovensku. Certifikované zariadenia musia spĺňať niekoľko požiadaviek, ktoré uľahčujú návštevu a pobyt cyklistom, napríklad musia mať bezpečné miesto na odloženie bicykla, disponovať základným náradím, poskytovať informácie, potrebné pre cyklistu, umožniť umytie bicykla či pranie a sušenie oblečenia a pod.

Certifikáciu realizuje od roku 2008 občianske združenie Jantárová cesta z poverenia Nadácie Ekopolis.