Veľká nemecká analýza cykloturizmu je dôležitá aj pre Slovensko

Veľká nemecká analýza cykloturizmu je dôležitá aj pre Slovensko

Nemecký cykloklub ADFC (215-tisíc členov) realizuje každý rok analýzu uplynulej cykloturistickej sezóny.V roku 2021 sa do analýzy zapojilo takmer 10.300 účastníkov, čo je nepochybne reprezentatívna vzorka. Analýza sa síce týka primárne Nemecka, ale keďže je Nemecko dominantným cykloturistickým trhom v Európe, tak je dôležitá aj pre nás na Slovensku a to aj napriek tomu, že pre Slovensko sú pravdepodobne dôležitejší českí cykloturisti a pri nich by zrejme výsledky boli trochu iné. Je však dôležité vedieť, podľa čoho sa nemeckí cykloturisti rozhodujú o výbere miesta dovolenky a ako sa na nej správajú. Ak to aplikujeme aj u nás, určite zvýšime kvalitu Slovenska a jeho regiónov ako cyklodestinácie.
Okrem toho nemecké “cyklosprávanie” sa dá aplikovať aj na rakúsku populáciu a to sa nás už priamo týka. Hranica s Rakúskom je síce krátka, ale jeho hlavné mesto je blízko, je veľmi silné, tak ako aj priľahlý región Dolného Rakúska, a je dopravne aj cykloturisticky dobre prepojené so Slovenskom.
Preto prinášame zopár relevantných informácií, ktoré analýza priniesla.

Počet cyklodovolenkárov rastie
V roku 2021 sa na cyklodovolenku vybralo okolo 4 miliónov Nemcov. Nie je to tak veľa, ako pred koronou (cca 5,5 miliónov ročne), ale je to o 500-tisíc ľudí viac, ako v roku 2020. Dá sa predpokladať, že s ústupom korony bude počet cyklodovolenkárov aj na´dalej rásť.

Motivácia
80% účastníkov prieskumu uviedlo, že hlavným dôvodom cyklodovolenky je záujem lepšie spoznať krajinu a jej ľudí. 67% preferuje dovolenku formou aktívneho pohybu, 52% chce cestovať environmentálne vhodným spôsobom a 48% to robí kvôli svojmu zdraviu.

Infraštruktúra je rozhodujúca
Až 70% “jednodenných” cykloturistov uviedlo, že pri plánovaní výletu sú pre nich prvoradé dobré cyklotrasy, pričom bezpečnosť ocenilo 66% účastníkov. Dôležité sú aj atrakcie a zaujímavosti popri trase (57%) a možnosti občerstvenia popri trase (40%), ale skrátka najdôležitejšia je kvalitná cyklotrasa. Tieto faktory sa v našom prípade týka viac rakúskeho (viedenského a dolnorakúskeho) trhu, keďže Nemci sa k nám na jednodňové výlety z pochopiteľných príčin nevyberajú.
Pre Slovensko však už môže byť zaujímavejší fakt, že aj v prípade viacdenných dovoleniek je bezpečnosť na cestách rozhodujúcim faktorom pre 70% účastníkov a 66% oceňuje kvalitné cyklotrasy. Až 71% účastníkov si vyberá destináciu aj podľa zaujímavostí a atrakcii na trase a nečakane vysoké percento, až 61%, oceňuje ubytovanie, priateľské k cyklistom.

Viac bicyklovania vo voľnom čase
Až 42 miliónov Nemcov (cca polovica z celkových 83 miliónov) bola v roku 2021 najmenej jedenkrát na cyklovýlete. Indikuje to, že rastie podiel bicyklovania ako voľnočasovej aktivity. Prejavuje sa to aj na nákupoch, až 24% ľudí, používajúcich v Nemecku bicykle, si v roku 2021 kúpilo nový bicykel a z toho takmer polovica boli elektrické bicykle.
Mimochodom, toto sa prejavuje aj na Slovensku. Nárast rekreačných cyklistov tam, kde sú cyklotrasy, je evidentný a jeden z najväčších slovenských výrobcov bicyklov mi minulý rok povedal, že všade tam, kde otvoria novú cyklotrasu, nestačia do miestnych predajní dodávať nové bicykle.

Viac elektrických bicyklov
E-bicykel na dovolenkách používa až 42 % účastníkov prieskumu. To je samo o sebe vysoké číslo, ale dôležité je aj to, že ide o významný nárast 10 percentuálnych bodov oproti predchádzajúcemu roku. To je opäť indikácia významného trendu, ktorý nepochybne dorazí aj k nám. Svedčí to aj o tom, že elektrické bicykle robia cyklodovolenku atraktívnu pre viac ľudí, pričom 72% užívateľov e-bicyklov oceňuje, že môžu jazdiť dlhšie vzdialenosti a 53% sa vďaka nim vydáva aj do náročnejších kopcovitých oblastí.

Čo to všetko znamená pre Slovensko?
Ako sme uviedli vyššie, nemecký prieskum nie je pre Slovensko úplne relevantný, ale rozhodne je veľmi dôležitý. Naznačuje totiž trendy, ktoré sa k nám skôr či neskôr dostanú – nárast rekreačného a turistického bicyklovania, nárast používania elektrobicyklov, zvyšujúci sa význam kvalitných cyklotrás ako kritéria výberu miesta cyklodovolenky či preferovanie ubytovacích zariadení, ktoré sú pripravené na cyklistov. Bohužiaľ, zatiaľ čo v atraktívnosti krajiny môže Slovensko smelo konkurovať Nemecku či Rakúsku a teda ambícia pritiahnuť viac dobre platiacich nemeckých a rakúskych cykloturistov by mohla byť oprávnená, nedostatok kvalitných a bezpečných cyklotrás túto snahu brzdí. Je na nás, ako túto nevýhodu eliminovať. Dobré cyklotrasy nevytvoríme z roka na rok, ale možno kvalitný marketing kvalitných cykloturistických trás, teda trás, ktoré síce nie sú separované, ale vedú po kľudných cestách, by mohla byť jednou z ciest. Máte aj nejaké iné nápady?
Popritom vidím tri zaujímavé faktory:
– Sú u nás regióny, kde je dostatok pokojných a bezpečných ciest, po ktorých prejde málo áut a sú preto vhodné pre cykloturistiku. Napadá ma napríklad Hont alebo Dolný Zemplín – a práve v týchto regiónoch zatiaľ nie sú služby pre cykloturistiv rozvinuté. Vidím to pre ne ako dobrú príležitosť, treba ju len uchopiť za pačesy. Stačí na to jeden aktívny penzión, obec a pod.
– Ak sa niekomu môžu zdať naše regióny, napríklad Hont či Poloniny a ďalšie, príliš kopcovité pre menej zdatného či začínajúceho cykloturistu, tak nepodceňujme elektrické bicykle – prichádzajú vo veľkom a eliminujú prevýšenia. Inými slovami, dnes už žiadne miesto na hornatom Slovensku nie je tak hornaté, aby odradilo cykloturistov od návštevy a teda od investovania do nich.
– v husto osídlených regiónoch s intenzívnou dopravou zohrávajú dobrú úlohu cyklodopravné a rekreačné cyklotrasy, ktoré síce z cykloturistického hľadiska nemusia byť samé o sebe atraktívne, ale umožňujú cykloturistom dostať sa do pokojnejších oblastí mimo intenzívnej premávky. Napríklad rekreačná cyklotrasa z Trenčína do Horného Sŕnia privedie ľudí rýchlo a bezpečne do cykloturisticky krásnych Bielych Karpát mimo hlavných ciest. Škoda, že sa tento aspekt nepremietol do dotačných titulov, rekreačné cyklotrasy stoja relatívne neveľké peniaze, ale ich efektívnosť pre rozvoj regiónov je vysoká.

Nemecký ADFC prieskum cykloturistického správania je skrátka veľmi zaujímavý aj pre Slovensko a ešte sa k nemu vrátime v ´dalších článkoch.
A naopak, zaujímajú nás aj vaše názory – ako zlepšiť podmienky pre cykloturistiku na Slovensku? Ako sem dostať viac dobre platiacich cykloturistov?

Zdroj údajov: ADFC
https://www.adfc.de/artikel/adfc-radreiseanalyse-2022
Ján Roháč

Pridaj komentár